Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra Infectieziekten  Coronavirus op school

Coronavirus op school

Op deze pagina staat informatie voor scholen over het coronavirus en de richtlijnen bij een besmetting op school. Wat doen wij en wat is de rol van ouders, student, medewerker en school?

Laatste update: 10 december 2020

Besmetting op school

Wij nemen altijd zo snel mogelijk contact op met mensen die positief testen op het coronavirus. Tijdens het bron- en contactonderzoek vragen we ook waar iemand op school zit of werkt. Als er meerdere besmettingen plaatsvinden onder leerlingen of medewerkers, zoeken wij contact met de betreffende school. Daarnaast vragen wij scholen bij drie of meer besmettingen in een klas, contact met ons op te nemen om te bespreken of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Basisregels

 • Jonge kinderen tot en met 12 jaar op de basisschool hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Niet tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar op het voortgezet onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden tot volwassenen.
 • Volwassenen houden in alle gevallen 1,5 meter afstand tot elkaar. Leerlingen boven de 18 jaar èn alle leerlingen op het MBO houden ook onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor alle groepen geldt: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen (je maakt je afspraak via 0800 – 1202 of www.coronatest.nl). Voor een test voor kinderen onder de 13 jaar, kunnen ouders ons bellen via 088 - 443 03 70.

Goed om te weten:

Een positief geteste leerling/student of medewerker is geen medische reden om  de school te sluiten of een klas naar huis te sturen. Zijn er meerdere besmettingen in de klas op school of is er een bijzondere situatie, neem dan contact met ons op voor overleg. Onze coronatelefoonlijn is zeven dagen per week telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur via: 088 - 443 03 70. Je kunt ook contact opnemen met onze jeugdverpleegkundige of -arts die contactpersoon is voor jouw school

Als een leerling of student positief is getest

Bij elke school geldt dat de positief geteste leerling of student thuis in isolatie gaat.

Op de basisschool mogen alle klasgenoten gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Ook leerkrachten en andere medewerkers die contact met het positief geteste kind hebben gehad kunnen naar school. Wel moeten zij hun gezondheid extra in de gaten houden.

Op het voortgezet onderwijs geldt dat alle klasgenoten gewoon naar school kunnen, tenzij zij klachten krijgen die passen bij COVID-19. Dit geldt ook voor medewerkers van de school. Personen die in de drie dagen voorafgaand aan de start van de symptomen in nauw contact met de leerling zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan op advies van onze bron- en contactonderzoekers in quarantaine.

Krijgt een leerling van 18 of jonger een melding via de CoronaMelder-app en heeft het contact met de besmette persoon tijdens schooltijd plaatsgevonden? Als hij of zij geen klachten heeft, is geen quarantaine of test nodig.

Op het MBO gaan zowel medestudenten als medewerkers die in nauw contact met de student zijn geweest op advies van onze bron- en contactonderzoekers in quarantaine. De overige studenten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doen wij als GGD

Wij nemen contact op met de ouders van de leerling of met de student zelf om te bespreken:

 • Hoe lang het kind of de student in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie.
 • Of het kind/de student in de besmettelijke periode op school is geweest. Zo ja, dan informeren de ouders of de student de directie van de school. Onze jeugdarts neemt contact op met school om waar nodig ondersteuning te bieden.
 • Nauwe contacten worden door ons of door de ouders van de leerling geïnformeerd.

Dit doet de school

Is het kind of de student in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de groep of de studenten uit de klas. De school kan hiervoor brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

Een medewerker is positief getest

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Medewerkers die in nauw contact (>15 minuten op <1,5 meter) zijn geweest, gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine.

Op het voortgezet onderwijs en in het MBO geldt dit ook voor leerlingen en studenten.

Kinderen op de basisschool kunnen gewoon naar school, ook als zij uit de klas van de medewerker komen en ook als zij in nauw contact met de medewerker zijn geweest.

Leerlingen, studenten en collega’s die niet in nauw contact zijn geweest met de medewerker kunnen gewoon naar school, tenzij ze klachten hebben die passen bij COVID-19.

Dit doen wij als GGD

Wij nemen contact op met de medewerker om te bespreken:

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie.
 • De nauwe contacten. Wij informeren de contacten van buiten de school of wij vragen de medewerker dit zelf te doen.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Zo ja, dan informeert de medewerker zelf de directie van school. Als je wilt, kun je contact opnemen met onze jeugdarts die verbonden is aan jullie school voor ondersteuning.

Dit doet school

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de groep of de studenten uit de klas van de medewerker. School brengt ook de collega’s op de hoogte waarmee goed afstand is gehouden. De school kan hiervoor brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

Ventilatie in scholen

Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Het verkleint ook de kans op de verspreiding van ziekteverwekkers. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de rol van ventilatiesystemen bij de verspreiding van corona. Volgens het RIVM is het vooralsnog niet nodig om af te wijken van de huidige eisen voor ventilatie. Er zijn wel aanvullende technieken voor ventilatie geformuleerd.

De website lesopafstand.nl biedt actuele informatie over de richtlijnen voor ventilatie in verband met corona. Deze website is een initiatief van onder andere het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-Raad en de MBO-Raad.

Meer informatie

Contact met GGD IJsselland

Heb je vragen over wat het coronavirus betekent voor jou als professional of voor jouw school/kindcentra? Wij zijn zeven dagen per week telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur via: 088 - 443 03 70. Je kunt je vraag ook stellen via het contactformulier. Maar je kunt ook contact opnemen met onze jeugdverpleegkundige of -arts die contactpersoon is voor jouw school. 

CoronaMelder-app op school

De CoronaMelder-app is populair op de middelbare school onder zowel leraren als leerlingen. De app is ingesteld om nauwe contacten (> 15 minuten op < 1,5 meter afstand) te meten middels Bluetooth en heeft daarbij een geschatte betrouwbaarheid van rond de 70-75%.  Het waarschuwen van de andere gebruikers die risico hebben gelopen, verloopt via de GGD: de GGD activeert middels een GGD-sleutel van de index het versturen van een notificatie aan de andere gebruikers waarmee de index nauw contact heeft gehad in diens besmettelijke periode.

De manier waarop  de app werkt, maakt dat het gebruik  van de app door jongeren op school (tijdens de lessen en pauzes)  nadere instructie behoeft.

Immers jongeren onder de 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Bovendien kan een gewaarschuwde (=rood scherm) in de app alleen de dag van het risicomoment bekijken en niet het specifieke tijdstip. Daardoor is het niet mogelijk om in overleg met de GGD het exacte blootstellingsrisico en -moment (welke les) vast te stellen.

De waarde van een melding van CoronaMelder bij jongeren is op school daarom beperkt. 

 • Daarom wordt aan  jongeren op de middelbare school geadviseerd om de CoronaMelder-app gedurende het verblijf op school tijdelijk uit te zetten. Pauzeren kan door in de app ‘blootstelling bijhouden’ tijdelijk uit te zetten (https://www.coronamelder.nl/nl/faq/24-kan-ik-de-app-pauzeren/) of door bluetooth tijdelijk uit te zetten in de telefooninstellingen.
 • Het gebruik van de CoronaMelder-app door scholieren buiten school heeft wel meerwaarde voor het informeren van (anonieme) nauwe contacten indien de scholier zelf besmet raakt.