Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Intensieve veehouderij

Intensieve veehouderijen zijn bijvoorbeeld boerderijen met veel varkens, pluimvee, geiten en vleeskalveren. Sommige mensen vragen zich af of het ongezond is om in de buurt van een veehouderij te wonen. Daarom is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de gezondheid van omwonenden bij veehouderijen. Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij naar de website van het RIVM
 

Waarom kan een intensieve veehouderij invloed hebben op de gezondheid?

Een intensieve veehouderij kan op verschillende manieren invloed hebben op de gezondheid van mensen: infectieziekten, stoffen in de lucht, geurhinder en geluidshinder. Hieronder bespreken we alle vier deze factoren.

Infectieziekten

Sommige infectieziekten kunnen van dieren op mensen overgaan. Een dergelijke infectieziekte wordt ook wel zoönose genoemd. De overdracht van dier op mens kan plaats vinden via de lucht, via aanraking met dieren of via voedsel. Bij intensieve veehouderij gaat het vooral om de ziekten die via de lucht verspreid kunnen worden. Voorbeelden zijn vogelgriep, varkensgriep en Q-koorts. 

Stoffen in de lucht

Intensieve veehouderijen brengen in een bepaalde mate stoffen in de lucht zoals ammoniak, fijn stof, bacteriën en endotoxinen (celwandbestanddelen van gram-negatieve bacteriën). Deze stoffen in de lucht kunnen klachten geven aan luchtwegen, ogen en neus. Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Geurhinder

Geur ontstaat onder meer door de mest van dieren. Geurhinder kan effect hebben op de gezondheid. Hinder kan stressgerelateerde klachten geven. Bijvoorbeeld depressie, verminderde kwaliteit van leven, moeheid, hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid.

Geluidhinder

Vrachtwagens, machines en installaties van het bedrijf kunnen geluidhinder geven. Hinder kan stressgerelateerde klachten geven. Bijvoorbeeld depressie, verminderde kwaliteit van leven, moeheid, hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid.

Vragen?

Vragen over intensieve veehouderij kun je stellen aan Team Milieu en Gezondheid op 088 - 443 06 89 of via het contactformulier aan de rechterkant. Voor vragen over infectieziekten kun je terecht bij de afdeling Infectieziektebestrijding:  038 - 428 16 56.