Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Mijn kind  Kinddossier en privacy

We vinden de privacy van jou en jouw kind belangrijk

De gegevens van de ontwikkeling en groei van jouw kind registreren we in het elektronisch kinddossier. Medewerkers van GGD IJsselland hebben geheimhoudingsplicht en delen geen gegevens met derden zonder jouw toestemming. Alleen de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistent van GGD IJsselland gebruiken het dossier. Gegevens stellen we wel anoniem beschikbaar voor wetenschappelijk en medisch onderzoek.

We vinden de privacy van jou en jouw kind belangrijk. Lees voor meer informatie onze webpagina's over privacy en persoonsgegevens.