Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Mijn gezondheid  Suïcidepreventie

Project Zelfmoord? Praat erover!

De 11 gemeenten in de GGD-regio IJsselland willen het aantal suïcides in de regio IJsselland terugdringen. Daarom is in het voorjaar van 2018 het project 'Zelfmoord? Praat erover!' van start gegaan. Doel is het taboe op praten over zelfmoord te doorbreken en professionele hulp sneller in te zetten. Bekend is dat praten helpt om de eenzaamheid te doorbreken en zelfs een enorme opluchting kan zijn. GGD IJsselland coördineert het project Zelfmoord? Praat erover! De GGD werkt hierin samen met de 11 gemeenten in de regio IJsselland en met maatschappelijke partners als de Dimence Groep.

Praten over zelfmoord helpt!

Praten over zelfmoordgedachten en -plannen is voor de meeste mensen heel lastig en soms zelfs een taboe. Het niet durven of kunnen delen van een innerlijke strijd kan veel eenzaamheid en psychische klachten veroorzaken. Vaak heeft de omgeving van iemand die worstelt met nare gedachten al lang in de gaten dat het niet goed gaat met hem of haar. Bekend is dat praten helpt om de eenzaamheid te doorbreken en zelfs een enorme opluchting kan zijn.

Gatekeepertrainingen voor professionals en vrijwilligers

In de 11 gemeentes willen we samenwerken met de zorg, ervaringsdeskundigen, vluchtelingenwerk, politie, onderwijs, kerken en nog veel meer. Zo zijn er straks gatekeepertrainingen in elke gemeente. Hier kunnen professionals en vrijwilligers leren bij mensen mogelijke signalen van gedachten over zelfdoding te herkennen en hierover te praten met deze mensen. De gatekeepertrainingen sluiten aan bij de werkwijze van het landelijke 113. Wil je meer weten over de gatekeepertrainingen of ben je benieuwd wanneer deze in jouw gemeente plaatsvinden? Vul dan ons webformulier in zodat de projectleider Martine Peppelenbos contact met je kan opnemen.

Zelfmoord? Praat erover! sluit aan bij 113

De regio IJsselland sluit met het project Zelfmoord? Praat erover! aan bij het landelijke traject Suïcidepreventie Actienetwerk van 113 Zelfmoordpreventie. 113 Zelfmoordpreventie is de landelijke organisatie voor preventie van suïcide en aanjager en coördinator van de Landelijke Agenda Suïcide Preventie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De aanpak gaat uit van een internationaal effectief gebleken suïcidepreventieprogramma en bestaat uit vier onderdelen: algemene aandacht voor het onderwerp, trainingen, suïcidepreventie binnen de huisartsenpraktijk en het actief benaderen van specifieke risicogroepen om hulp te bieden.
 

Zelfmoord een toenemend probleem

Zelfmoord is een toenemend probleem in Nederland en daarmee ook in IJsselland. Het aantal suïcides stijgt al jaren en de impact ervan is groot. In 2016 hebben in Nederland 1894 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag. Volgens het CBS lag in de regio IJsselland het suïcidecijfer in de periode 2011-2014 hoger dan het landelijke cijfer. In 2017 maakten in IJsselland ruim 50 mensen een einde aan hun leven, ongeveer evenveel als de jaren ervoor (cijfers GGD IJsselland). Het suïcidecijfer toont slechts een fractie van het probleem. Het zegt namelijk niets over het aantal suïcidepogingen en suïcidale gedachten.

Heb je een (hulp)vraag? Bel 0900 - 0113 of chat op www.113.nl.