Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Mijn gezondheid  Onderzoek

Onderzoek

Lopende en recent afgeronde onderzoeken van GGD IJsselland vind je op deze pagina. Onderzoek wordt uitgevoerd door het team 'Beleidsadvies en Onderzoek' van GGD IJsselland. De resultaten van het onderzoek gebruiken wij onder andere voor beleidsadvisering aan gemeenten over hun gezondheidsbeleid.

Heb je vragen over (een van) de onderzoeken, mail dan naar onderzoek@ggdijsselland.nl.

Onderzoek naar drugsgebruik onder jongvolwassenen in de gemeente Staphorst

In de gemeente Staphorst zijn in toenemende mate signalen (en zorgen) dat het drugsgebruik onder jongvolwassenen in de gemeente stijgt. Actuele cijfers ontbreken, zijn niet compleet of spreken elkaar tegen. Dit belemmert niet alleen een eenduidige beeldvorming over de problematiek, maar ook de zoektocht naar een mogelijke aanpak van het probleem. De gemeente Staphorst heeft daarom GGD IJsselland opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren dat meer inzicht geeft.

Het onderzoek bestaat uit twee delen: interviews met professionals en inwoners en een vragenlijstonderzoek onder jongvolwassenen. Het vragenlijstonderzoek loopt in september/oktober 2019. De vragenlijst is online in te vullen en bevat zowel vragen over drugsgebruik (zowel van de respondent zelf als in zijn omgeving) als vragen over welzijn. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

Deelname

Deelname aan het vragenlijstonderzoek staat open voor alle jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in de gemeente Staphorst wonen. Meedoen aan het onderzoek gebeurt anoniem. Jongvolwassenen worden actief benaderd om deel te nemen via sociale media en hun persoonlijk netwerk.

Meedoen aan het onderzoek kan door te gaan naar www.watvindjijvandrugs.nl.  Deelnemers maken kans op een bol.com-waardebon van €10 (winkans 1 op 10).

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor gemeenten, GGD en andere organisaties die zich richten op de gezondheid en welzijn van jongvolwassenen. Door dit inzicht kunnen zowel de gemeente als overige organisaties hun werkzaamheden beter afstemmen op de situatie van jongvolwassenen in de gemeente.

Het is voor het eerst dat de doelgroep jongvolwassenen in een specifiek onderzoek wordt benaderd. Op https://www.ijssellandscan.nl/rapporten zijn de resultaten van de reguliere monitors te vinden die de GGD jaarlijks onder een bepaalde doelgroep (kinderen, jeugd, volwassenen/ouderen) uitvoert.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de volgende documenten:

Voor vragen over de aanleiding van het onderzoek, kun je contact opnemen met de gemeente Staphorst: Lidy Uiterwijk Winkel: (0522) – 46 74 97. Vragen over het onderzoek kun je stellen aan Judith Heinrich 06-12987650 of j.heinrich@ggdijsselland.nl

 

2019: Gezondheidsmonitor Jeugd

In het najaar van 2019 voert GGD IJsselland weer de gezondheidsmonitor Jeugd uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.

Alle GGD’en in Nederland onderzoeken elke 4 jaar de gezondheid van jongeren. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeenten in de regio. De GGD onderzoekt hoe het met jongeren in klas 2 en 4 in de regio gaat. De vragen gaan over thema’s als roken, drinken, sporten en (cyber)pesten. Met de resultaten van het onderzoek adviseert de GGD de gemeenten over hun gezondheidsbeleid en jeugdbeleid.

Samenwerking

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met andere GGD’en en met het RIVM. Omdat alle GGD’en meedoen, helpt het onderzoek ook om landelijk beleid en campagnes te ontwikkelen om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

Deelname scholen

In de regio IJsselland doen 29 scholen mee aan het onderzoek. Voor de start van het onderzoek worden de jongeren en ouders/verzorgers via school geïnformeerd. Deelname aan het onderzoek is anoniem en natuurlijk vrijwillig.

Meer informatie