Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Centrale Toegang  Iemand wil zich melden voor beschermd wonen

Beschermd wonen

Wat is beschermd wonen?

Een instelling voor beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving en begeleidt bewoners bij hun dagelijkse activiteiten. Doel is dat bewoners kunnen blijven meedoen in de samenleving en dat ze op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Dat lukt bij de een wat sneller dan bij de ander. Als het nodig is kunnen mensen dan nog gebruik maken van begeleiding thuis. Sommige mensen wonen langdurig in een beschermde woonvorm.

Wie kan er gebruik maken van beschermd wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld familie of vrienden of met begeleiding thuis door een hulpverlener.

Waar kan ik beschermd wonen?

De centrumgemeente Zwolle heeft met verschillende aanbieders een contract voor beschermd wonen afgesloten. Bekijk het overzicht voor meer informatie.

Melding voor beschermd wonen

Wil je je aanmelden voor beschermd wonen? Dit kan via de Centrale Toegang van GGD IJsselland. Op deze webpagina lees je hoe dit werkt en kun je direct online beschermd wonen aanvragen.

  • Woon je nog zelfstandig thuis maar heb je een hulpvraag? Je eerste aanvraag doe je altijd via het sociale wijkteam of het WMO-loket van de gemeente waarin je woont. Je bespreekt daar jouw hulpvraag en kijkt wat de best passende hulp is voor jouw persoonlijke situatie. Is een oplossing thuis niet mogelijk en lijkt beschermd wonen de meest passende oplossing? Dan doe je met de medewerker van het sociale wijkteam of WMO-loket een melding bij de Centrale Toegang van GGD IJsselland.
  • Woon je nu in een beschermde woonvorm? Verlenging vraag je aan in overleg met jouw begeleider of een medewerker van het sociale wijkteam of WMO-loket in jouw gemeente. Vul hiervoor samen de online melding Beschermd wonen in.

Hoe gaat het na de melding?

Zodra we alle informatie binnen hebben, nemen we de melding in behandeling:

  • We onderzoeken op basis van jouw melding of beschermd wonen noodzakelijk is.
  • We nodigen je uit voor een toelichting op jouw hulpvraag of problematiek. Bij dit gesprek kun je een onafhankelijke cliëntondersteuner uitnodigen. In onze brief met de uitnodiging voor dit gesprek lees je meer over de cliëntondersteuner in de gemeente waar je woont.

Je hoort binnen 8 weken van ons of je een beschikking krijgt voor beschermd wonen.

Let op: alle eerste meldingen beschermd wonen gaan eerst naar het sociale wijkteam of een ander lokaal ondersteuningsnetwerk. Er zijn uitzonderingen. Meldingen vanuit de maatschappelijke opvang of een behandelinstelling kunnen ook als eerste melding rechtstreeks naar de Centrale Toegang.
 

Persoonsgebonden budget

Heb je al een CIZ-indicatie voor een persoonsgebonden budget of wil je graag een gemeentelijke beschikking voor een persoonsgebonden budget? We nodigen je dan uit voor een persoonlijk gesprek waarin we bekijken of je hiervoor in aanmerking komt of blijft komen. Er gelden namelijk aanvullende voorwaarden voor. Je kunt iemand meebrengen naar het gesprek. Meer informatie staat bijvoorbeeld op de website van de gemeente Zwolle.

Meer informatie

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Wil je weten wat de veranderingen in de zorg en ondersteuning voor jou betekenen? Stel jouw vragen dan aan de begeleider van wie je nu zorg ontvangt. Hij of zij kent jouw persoonlijke situatie het beste. Je kunt je vragen ook stellen aan het sociale wijkteam of het WMO-loket van de gemeente waar je woont. Op www.zwolle.nl/sociaaldomein staat meer informatie en een overzicht met veel gestelde vragen. Informatie over veranderingen in de zorg vind je ook op de landelijke website www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Meer informatie over meldingen beschermd wonen

Neem voor meer informatie over beschermd wonen en aanvragen hiervoor contact op met de Centrale Toegang van GGD IJsselland.