Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Professionals Zorginstellingen  Beschermd wonen

Wijziging beschermd wonen op pgb-basis

Beschermd wonen

GGD IJsselland bepaalt de toegang tot beschermd wonen op GGZ-grondslag. De Centrale Toegang beoordeelt de aanvragen. Na het indienen van jouw aanvraag ontvang je binnen acht weken bericht hierover.

Aanvraag indienen voor beschermd wonen?
Neem contact op met de Centrale Toegang. Of vul het online aanvraagformulier in. Dit staat aan de rechterkant van deze webpagina.

Stuur ook relevante bijlagen mee (meest recente versie), zoals: indicatie, diagnose, zorgplan/begeleidingsplan, werkplan UWV, etc.

Let op
We letten de komende periode extra op of aan de voorwaarden voor een beschikking is voldaan.

Doe ik mijn aanvraag via het sociale wijkteam of rechtstreeks bij de Centrale Toegang?
Let op: alle eerste aanvragen gaan eerst naar het sociale wijkteam of een ander lokaal ondersteuningsnetwerk. Er zijn uitzonderingen (zie hieronder). Deze kunnen rechtstreeks worden gemeld aan de Centrale Toegang:

  • als het gaat om eerste aanvragen vanuit een klinische behandelinstelling
  • aanvragen voor jongeren met een indicatie van Jeugdbescherming maar die op de einddatum van de indicatie 18 jaar zijn of ouder
  • aanvragen door de MO-instellingen Tactus, Limor, Leger des Heils, Stichting Timon en Creating Balance en door De Herberg (MO-instellingen brengen wel zelf het sociale wijk- of gebiedsteam of WMO-loket hiervan op de hoogte)
  • aanvragen voor jongeren die uitstromen uit Fast Forward

Ambulante begeleiding per 1 januari 2017 lokaal aanvragen

Per 1 januari 2017 kun je lokaal (binnen de gemeente) een beschikking aanvragen voor ambulante begeleiding door een instelling voor maatschappelijke opvang. Je kunt jouw melding dus niet meer doen bij de Centrale Toegang voor GGD IJsselland.

Waar kun je lokaal terecht?