Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

Wijkprofielen Jeugd Deventer

Een wijkprofiel is een combinatie van cijfers en data uit verschillende bronnen van verschillende organisaties, aangevuld met kwalitatieve informatie, die tezamen een beeld geven van een wijk. Een wijkprofiel kan over een bepaalde doelgroep gaan en een specifiek thema. Het wordt ook wel een ‘foto van de wijk’ genoemd.

In 2013 zijn er voor drie wijken in Deventer, Voorstad-Oost, Zandweerd en Vijfhoek wijkprofielen jeugd opgesteld. De GGD heeft hiervoor samengewerkt met Kennis en Verkenning, bureau Jeugdzorg Overijssel, politie, Tactus verslavingszorg en Raster Welzijn.