Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

Update coronabesmettingen in IJsselland

In dit nieuwsbericht zetten we het aantal positief geteste inwoners van de regio IJsselland op een rij. Daarnaast vertellen we wat opvalt in de gemeenten in de regio. We geven onze updates op maandag, woensdag en vrijdag over de voorgaande dagen. Reden is dat we de toename van het aantal besmettingen in Nederland maar ook in onze regio willen laten zien en toelichten.

Update woensdag 27 januari

Maandag 25 januari zijn in de regio 122 coronabesmettingen geconstateerd. Op dinsdag 26 januari waren dat er 105. Vandaag is de wekelijkse CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland weer verschenen. De CoronaMonitor toont dat het aantal positief geteste mensen in de regio IJsselland in de week van 18 tot en met 24 januari nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van de week ervoor. Er zijn afgelopen week 1180 mensen positief getest. De week ervoor waren dat er 1185. Nieuw is dat in de CoronaMonitor vanaf nu ook de stand van het vaccinatieprogramma staat. Tot en met 24 januari heeft GGD IJsselland 3.261 vaccinaties gegeven.  

Verpleeghuizen

In Staphorst en Hardenberg waren de meeste besmettingen de afgelopen week. De meeste besmettingen vonden in de privésetting plaats. Daarnaast zijn relatief veel besmettingen werkgerelateerd. Het aantal verpleeghuizen waar besmettingen geconstateerd zijn, neemt af: RVIM schat nu dat er in ruim 20% van de verpleeghuizen in IJsselland besmettingen zijn.

Vaccinatie

GGD IJsselland heeft de afgelopen week ongeveer 300 vaccinaties per dag gegeven. De verspilling van vaccins was nihil en er waren vrijwel geen mensen die niet kwamen opdagen voor hun vaccinatie-afspraak. De vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers is groot. Vanaf 30 januari gaat de GGD ouderen vaccineren in de regio IJsselland

Meer informatie

Bron cijfers: Dashboard coronavirus Rijksoverheid (bron RIVM). Kijk voor meer informatie op:

N.B.

  1. Meldingen zijn momentopnames. Doordat veel verschillende organisaties en laboratoria meldingen doen, kunnen er verschillen ontstaan tussen de aantallen in verschillende overzichten. De aantallen zoals weergegeven in het Dashboard coronavirus Rijksoverheid zijn leidend voor te nemen maatregelen.
  2. Dit nieuwsbericht op de website van GGD IJsselland actualiseren we op maandag, woensdag en vrijdag.

We spreken over een cluster als er drie of meer positief geteste mensen door dezelfde bron of bij dezelfde gelegenheid of locatie besmet lijken te zijn.

Update maandag 25 januari

Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 januari zijn respectievelijk 531, 273 en 238 nieuwe besmettingen gemeld in regio IJsselland.  Verhoudingsgewijs telden we de meeste besmettingen in Raalte, Staphorst en Hardenberg.

Update vrijdag 22 januari

Woensdag 20 januari zijn er 152 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Donderdag 21 januari waren dat er 216. In verhouding tot het aantal inwoners vonden de meeste besmettingen plaats in de gemeenten Staphorst, Ommen en Hardenberg.

Pop-up-testlocatie Staphorst

GGD IJsselland opent zaterdag 23 januari een tijdelijke testlocatie in Staphorst. Doel is testen gemakkelijker en laagdrempeliger te maken voor de inwoners van deze gemeente en zo het aantal besmettingen terug te dringen.

Maatregelen aangescherpt

De Rijksoverheid heeft vanaf woensdag 20 januari de coronamaatregelen verder aangescherpt. Daarnaast geldt in Nederland vanaf zaterdag 23 januari een avondklok.

Update woensdag 20 januari

Maandag 18 januari en dinsdag 19 januari zijn op beide dagen hetzelfde aantal coronabesmettingen in de regio IJsselland geconstateerd:158 per dag. Vandaag is de wekelijkse CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland weer verschenen.

Verdere daling

De CoronaMonitor laat in de week van 11 tot 17 januari een verdere daling zien van het aantal positief geteste mensen in deze regio. Er zijn deze week 1185 mensen positief getest. Dat zijn 223 besmettingen per 100.000 inwoners (ten opzichte van 224 voor heel Nederland). De week ervoor telden we in regio IJsselland 1.808 besmettingen (286 per 100.000 inwoners). In Staphorst, Raalte, Ommen en Hardenberg waren afgelopen week relatief de meeste besmettingen.

Leeftijdsverdeling

De sterkste daling van het aantal besmettingen in de regio vond plaats in de leeftijdsgroep tot 20 jaar. In leeftijdsgroepen van 21 tot en met 60 jaar was er juist een kleine stijging. In bijna 30% (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn afgelopen week besmettingen gevonden. Dat is een afname ten opzichte van de week ervoor.

Ontwikkelingen

GGD IJsselland is uitgebreider bron- en contactonderzoek gaan doen. Positief geteste mensen krijgen hulp bij het in kaart brengen van de nauwe contacten en de GGD belt deze contacten om quarantaine- en isolatieadvies door te nemen. Tot slot is op 15 januari de vaccinatie van medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen gestart in de IJsselhallen in Zwolle.

 

Update maandag 18 januari

Ook in de regio IJsselland zien we, net als landelijk, het aantal nieuwe coronabesmettingen dalen. Vrijdag, zaterdag en zondag 15, 16 en 17 januari zijn er achtereenvolgens 189, 151 en 140 nieuwe besmettingen gemeld. Vorig weekend waren dit er nog 387, 205 en 333. Verhoudingsgewijs telden we de meeste besmettingen in Staphorst en Hardenberg. Over het algemeen komen de meeste besmettingen voor in de zorginstellingen.

Testen en vaccineren

Vrijdag 15 januari startten we met het vaccineren van medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen. De komende tijd krijgen duizenden medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging hun coronavaccinatie. Afgelopen vrijdag en het weekend was de opkomst zeer goed. 
Het blijft voor iedereen belangrijk om je snel te laten testen bij klachten. Je kunt hiervoor vaak dezelfde dag nog terecht op een van onze zeven Corona testlocaties bij jou in de buurt.
De uitslag krijg je meestal binnen 24 uur en vaak sneller. 

Update vrijdag 15 januari

Woensdag 13 januari zijn er 265 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Donderdag 14 januari waren dat er 202. Dat is een stijging ten opzichte van de dagen ervoor. In verhouding tot het aantal inwoners vonden de meeste besmettingen plaats in de gemeente Staphorst, Hardenberg en Ommen.

Start vaccinatie

GGD IJsselland startte vanochtend met het vaccineren van medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen. Gerlinde van Carinova kreeg de eerste vaccinatie

Terugblik 2020 in cijfers

GGD IJsselland publiceerde tot slot een Cijfermatige terugblik 2020. In dit factsheet is uiteengezet wat corona heeft betekend voor en heeft gevraagd van de organisatie in 2020.

Update woensdag 13 januari

Maandag 11 januari zijn 168 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Dinsdag 12 januari waren dat er 114. Dat is een daling ten opzichte van de dagen daarvoor. Vandaag is de wekelijkse CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland weer verschenen.

De CoronaMonitor laat in de week van 4 tot 10 januari al een lichte daling zien van het aantal positief geteste mensen in deze regio. Er zijn deze week 1808 mensen positief getest. Dat zijn 340 besmettingen per 100.000 inwoners (ten opzichte van 286 voor heel Nederland). De week ervoor telden we in regio IJsselland 1.998 besmettingen (376 per 100.000 inwoners).

Verpleeghuizen

In Staphorst, Raalte, Ommen en Hardenberg waren afgelopen week relatief de meeste besmettingen. In Raalte en Ommen is het aantal ook gestegen. Zorgelijk is dat de meeste clusters nu voorkomen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Naar schatting van het RIVM zijn nu in bijna 40% van de verpleeghuizen in IJsselland besmettingen gevonden.

Aantal testen daalt

Het aantal testen per dag is afgelopen week gedaald naar gemiddeld 1.850 per dag. Tegelijkertijd is er weer ruimte om het bron- en contactonderzoek uitgebreider te doen. GGD IJsselland brengt nu samen met positief geteste mensen hun contacten in kaart en benadert deze contacten ook om te adviseren over quarantaine en andere maatregelen.

Tot slot heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. 

Update maandag 11 januari

Vrijdag, zaterdag en zondag 8, 9 en 10 januari zijn respectievelijk 387, 205 en 333 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er meer dan vorig weekend. Verhoudingsgewijs telden we de meeste besmettingen in Staphorst, Ommen en Hardenberg. Besmettingen vinden voornamelijk plaats in de privésetting en in zorginstellingen.

Testen

Het blijft belangrijk om je te laten testen bij klachten. Je kunt hiervoor snel terecht op een van onze Corona testlocaties. De uitslag krijg je meestal binnen 24 uur en soms sneller. 

Update vrijdag 9 januari

Woensdag 6 januari zijn er 273 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Donderdag 7 januari waren dat er 314. Dat is een stijging ten opzichte van de dagen ervoor. In verhouding tot het aantal inwoners vonden de meeste besmettingen plaats in de gemeenten Hardenberg, Staphorst en Ommen.

Grote belangstelling voor vaccinatie

Vanaf 15 januari geven wij de eerste vaccinaties aan medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen. Er is zoveel belangstelling voor de vaccinaties bij deze groep, dat we voor de eerste paar weken vol zitten. Er zijn onvoldoende vaccins om nog meer afspraken in te kunnen plannen. Andere mensen komen helaas nog niet voor vaccinatie in aanmerking.

Update woensdag 6 januari

Op maandag 4 januari zijn 235 en op dinsdag 5 januari 206 besmettingen met het coronavirus bij ons gemeld. Vandaag is de wekelijkse CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland weer verschenen. De CoronaMonitor toont een lichte daling van het aantal positieve testuitslagen in de regio IJsselland in de week van 27 december tot 3 januari, namelijk 1.998 (376 per 100.000 inwoners). De week daarvoor waren dat er 2.079 (391 per 100.000 inwoners). Vanaf de feestdagen hebben minder mensen zich laten testen. Veel besmettingen vinden plaats in gezins-/familieverband. In de verpleeg- en verzorgingstehuizen komen veel clusters voor, zowel onder bewoners als medewerkers. De druk op de zorg is groot.

Eerste coronavaccinatie

Vandaag heeft de GGD in Veghel de eerste coronavaccinatie gegeven. Hiermee is het vaccineren tegen het coronavirus in Nederland van start gegaan. In de regio IJsselland kregen ziekenhuismedewerkers de eerste prik. Onze voorbereidingen voor het vaccineren van medewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen zijn in volle gang. Wij starten op vrijdag 15 januari in de IJsselhallen. Hiervoor richten we een aparte hal in, gescheiden van onze L-testlocatie. Het adres van de IJsselhallen in Zwolle is Rieteweg 4. We hebben een aparte webpagina met informatie over de coronavaccinatie

 

Update maandag 4 januari

Vrijdag, zaterdag en zondag 1, 2 en 3 januari zijn respectievelijk 331, 278 en 267 nieuwe besmettingen gemeld. Verhoudingsgewijs telden we de meeste besmettingen in Staphorst en Hardenberg. Besmettingen vinden voornamelijk plaats in de privésetting en in zorginstellingen.

Start uitnodigingen vaccinaties

Vanaf vandaag sturen zorginstellingen in regio IJsselland uitnodigingen naar hun medewerkers voor de vaccinatie tegen corona vanaf 15 januari. Voor wie vragen heeft, is er een pagina met informatie over vaccinaties op onze website.

Update vrijdag 1 januari

Woensdag 30 december zijn er 301 nieuwe coronabesmettingen in de regio IJsselland gemeld. Donderdag 31 december waren dat er 304. De meeste besmettingen per 100.000 inwoners waren op beide dagen in Hardenberg (beide dagen 111,6) en Staphorst (99,2 en 105). De meeste besmettingen komen voor in gezins-/familieverband en in de zorg.