Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

Productenboek GGD IJsselland 2020

Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 13 februari 2020 het geactualiseerde Productenboek GGD IJsselland 2020 vastgesteld.

In de gemeenschappelijke regeling van GGD IJsselland - de juridische basis voor de samenwerking van onze gemeenten - is opgenomen dat het algemeen bestuur één keer per bestuursperiode de inhoud en het niveau van de uitvoering van de wettelijke taken van GGD IJsselland vaststelt. Dit gebeurt aan hand van de beschrijving van de basisproducten in het productenboek GGD IJsselland aan het begin van de nieuwe zittingsperiode van het algemeen bestuur. Dus elke vier jaar. Het productenboek is een document dat een bepaalde situatie beschrijft.
In de huidige maatschappelijke dynamiek doen zich binnen een bestuurstermijn van vier jaar ontwikkelingen voor die van invloed zijn op ‘de wettelijke taken’ van GGD IJsselland. Soms vallen taken weg of krijgt de GGD nieuwe taken, zijn wijzigingen nodig als gevolg van wet- en regelgeving en vinden accentverschuivingen plaats op grond van de bestuurlijke keuzes voor de komende bestuursperiode. De vierjaarlijkse cyclus van ‘vaststellen’ van de basistaken door het algemeen bestuur moet in deze context worden bekeken. Om een actueel beeld te hebben van de situatie stelt het dagelijks bestuur jaarlijks een actuele versie van het productenboek vast.

In de Planning en &Control-cyclus geven instrumenten als de Agenda Publieke Gezondheid en de voorjaarsbestuursrapportage de inkleuring van het beleid voor de verschillende taken van de organisatie. Het productenboek en de andere instrumenten gezamenlijk geven een goed beeld van de reguliere taken waar de GGD mee bezig is.