Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

Ouderen zelf aan het roer!

Het project “De oudere zelf aan het roer!” loopt van 1 juni 2018 tot 1 december 2019 en de GGD ontvangt hiervoor provinciale subsidie.

In 2018 is GGD IJsselland met de afzonderlijke gemeenten in IJsselland in gesprek gegaan rond het thema: wat heeft de “nieuwe oudere” nodig om gezond, vitaal en veilig langer zelfstandig thuis te wonen. Of liever op de plek te wonen, die zij/hij verkiest.

Gemeenten gaven heel diverse actuele thema’s aan: armoede en eenzaamheid, informele zorg, cultuursensitieve zorg, kwetsbare ouderen enz
GGD IJsselland heeft samen met gemeenten onderzocht wat er al is op het genoemde thema en vervolgens aan diverse lokale partijen (ouderen, lokale partners, gemeente) gevraagd, waar nog behoefte aan is.
Waar kan de GGD nog een zinvolle bijdrage leveren?

In 2018 bestond die bijdrage uit:

 • aanleveren van verdiepende analyses tav bepaalde thema’s
 • geven van informatie over positieve gezondheid
 • adviseren over vragenlijsten voor huisbezoeken
 • meedenken over registratie en evaluatie van bepaalde nieuwe interventies
 • bijdragen aan overleg met provincie over regionale uitrol van bep. interventies
 • deelnemen aan lokaal overleg over integrale ouderenzorg

Ook is er in enkele gemeenten een start gemaakt met verdiepend onderzoek:

 • het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie (VVT Zwolle)
 • het opstellen van een meerjarig evaluatieplan tbv nieuwe interventie (VVT Staphorst) 

In 2019 staan daarnaast nog activiteiten op de rol rond de thema’s:

 • Training positieve gezondheid voor vrijwilligers (Staphorst)
 • Eenzaamheid en armoede (Kampen)
 • Oudere migranten (Deventer)
 • Huisbezoeken bij kwetsbare ouderen (Hardenberg)