Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

GGD’en klaar voor uitgebreid testen en bron- en contactonderzoek

In juni kunnen alle Nederlanders met klachten die wijzen op het coronavirus getest worden. Is iemand besmet dan volgt bron- en contactonderzoek. Dit gaat naar verwachting om duizenden mensen. Daarvoor staan de GGD’en in juni met maximaal 3200 professionals klaar. 800 professionals via de GGD’en zelf in de regio. En – zodra nodig – tot wel 2400 professionals extra aan ondersteuning op landelijk niveau via de callcenters van een aantal prominente partners die komende week bekend zullen worden. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde opschalingsplan van de GGD’en.

Langzaamaan worden de overheidsmaatregelen versoepeld die noodzakelijk waren om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Om het virus nu en de komende tijd onder controle te krijgen en te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en contactonderzoek van groot belang. Daarin spelen de GGD’en een cruciale rol. Door het opsporen van de persoon die de besmetting heeft veroorzaakt en het in beeld brengen van de mensen die hij of zij mogelijk besmet heeft.

“Ondanks dat bron- en contactonderzoek in ons DNA zit, is deze omvang ook voor de GGD’en een enorme klus”, vertelt Margreet de Graaf, directeur van GGD Fryslân en portefeuillehouder bron- en contactonderzoek bij GGD GHOR Nederland. “Daarom hebben we met alle GGD’en, in afstemming met het RIVM en het ministerie van VWS, een plan gemaakt om vanaf juni op grote schaal mensen met klachten die wijzen op het coronavirus te testen en bij alle mensen die besmet zijn bron- en contactonderzoek uit te voeren. Zodat wij, samen met al onze keihard werkende collega’s, daar nu en in de toekomst klaar voor zijn”

Tot wel 2400 contactonderzoeken per dag

Het RIVM verwacht dat er in de maanden vanaf juni maximaal 30.000 mensen per dag getest gaan worden omdat ze klachten hebben die lijken op het nieuwe coronavirus. Vanaf september kan dat aantal oplopen. Omdat in het najaar en de winter het aantal verkoudheidsklachten normaal gesproken toeneemt. Op basis van modellen van het RIVM verwachten we dat 2 tot 8 procent van de geteste mensen besmet zal zijn met het coronavirus. Dat betekent tot maximaal 2400 onderzoeken per dag. Al deze mensen worden binnen 24 uur gebeld door de GGD om te starten met bron- en contactonderzoek.

Hoe gaan de GGD’en dat doen?

We hebben een goede inschatting gemaakt van het aantal uit te voeren onderzoeken, de beschikbare mensen hiervoor bij de GGD’en en wat er nog aan extra menskracht ingezet moet worden. De conclusie uit deze berekeningen is dat we met een combinatie van regionale uitbreiding  bij GGD’en tot minimaal 800 FTE én een landelijke flexibele ondersteuning tot 2400 FTE, in staat zijn om alle benodigde bron- en contactonderzoeken goed uit te voeren.

We hanteren een intelligent opschalingsmodel. Hierbij zijn we maximaal voorbereid, zonder mensen werkloos achter de telefoon te laten zitten. We richten ons daarom regionaal, bij de GGD,  in op de ondergrens van 2 procent positieve testen, en organiseren tegelijkertijd de landelijke de capaciteit die nodig is wanneer de bovengrens van 8 procent positieve testen toch gehaald wordt.

Hiervoor komt er landelijk ondersteuning in de vorm van onder andere een callcenter van waaruit de bron- en contactonderzoeken worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan in samenwerking met een aantal prominente partners. De GGD’en kunnen door die ondersteuning meer aandacht besteden aan bijzondere situaties, zoals besmettingen op scholen of in verpleeghuizen.

Op die manier bieden alle GGD’en dezelfde hoge kwaliteit, volgens de richtlijnen van het RIVM, maar blijft regionaal maatwerk mogelijk en kunnen alle benodigde bron- en contactonderzoeken in Nederland uitgevoerd worden. Bovendien ontstaat er zo ruimte om ook de andere taken van de GGD’en te blijven uitvoeren.

Bovenstaande is een landelijk persbericht van GGD GHOR Nederland
Kijk op de website van GGD GHOR Nederland voor dit persbericht, een bijbehorend filmpje en het landelijke opschalingsplan.

Stand van zaken opschaling bij GGD IJsselland

Ook GGD IJsselland is momenteel hard aan het werk om in juni iedereen met klachten die wijzen op corona te kunnen testen. Hiervoor wordt gewerkt aan een flexibele organisatie die kan op- en afschalen voor testen en bron- en contactonderzoek. 

Rianne van den Berg, directeur GGD IJsselland: “Landelijke maatregelen worden versoepeld en dat betekent meer bewegingsruimte en vrijheid voor inwoners. Heel fijn, maar dit kan alleen als er op uitgebreide schaal getest wordt en bron-en contactonderzoek uitgevoerd wordt om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Hier zetten wij ons als GGD natuurlijk graag voor in en we vertrouwen er op dat inwoners ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen.”

Van den Berg: “We zijn de afgelopen maanden al verschillende keren opgeschaald voor het uitvoeren van testen en bron- en contactonderzoek, met name met eigen GGD-personeel. De komende weken gaan we nog verder opschalen. Heel veel mensen hebben zich aangeboden bij GGD IJsselland om te helpen, hier maken we graag gebruik van. Ook vragen we verschillende samenwerkingspartners in de regio om ons te helpen. Om op grote schaal te kunnen testen zijn we momenteel in vergevorderde onderhandeling voor een viertal locaties verspreid door onze regio. Op deze locaties kunnen de coronatesten dan afgenomen worden. Zodra de locaties definitief zijn zullen we dit communiceren, naar verwachting begin volgende week.”

Ook GGD IJsselland is in juni klaar om alle inwoners met klachten die wijzen op corona te kunnen testen en bij een positieve test bron- en contactonderzoek te kunnen inzetten.