Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

GGD IJsselland onderzoekt impact coronacrisis op gezinnen

GGD IJsselland voert dit jaar een serie onderzoeken uit om in beeld te brengen welke impact de coronacrisis heeft op de samenleving in deze regio. Een van die onderzoeken richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. Op 18 januari krijgen 40.000 gezinnen in de regio een mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen.

Inmiddels is bekend dat de scholen nog een aantal werken gesloten blijven. Wat doet dit met kinderen? Wat is de impact van deze maatregelen op het gezinsleven? Dit onderzoekt GGD IJsselland door middel van de digitale vragenlijst. De resultaten van het onderzoek gebruikt GGD IJsselland om professionals in de regio die met gezinnen werken te adviseren. Ook kunnen de resultaten bijdragen aan beleid van bijvoorbeeld gemeenten. De resultaten zijn dit voorjaar beschikbaar.

Breder onderzoeksprogramma

Het onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoeksprogramma. Een van de taken van de GGD is om de gevolgen van rampen te onderzoeken. Daarom onderzoekt GGD IJsselland welke impact de coronacrisis heeft op verschillende groepen in de samenleving.

Er zijn verschillende onderzoeken die lopen of gepland zijn:

  • Naar de gevolgen voor gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar.
  • Naar de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Aanmelden kan nog via dit formulier.
  • Naar zelfisolatie. Hierbij gaat het om ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, die uit angst voor het coronavirus niet of nauwelijks meer de deur uitgaan.
  • Naar mensen die economisch getroffen zijn door de coronacrisis.

Eerder onderzocht GGD IJsselland al de impact van corona op de medewerkers in de regio die werken in verpleging, verzorging, thuiszorg of revalidatie. Daaruit bleek dat de coronacrisis een grote impact heeft op deze groep.

Samenwerken

GGD IJsselland werkt bij de onderzoeken zo veel mogelijk samen met andere partijen, zoals gemeenten en welzijnsorganisaties. Per onderzoek wordt bepaald wat de beste vorm is. Soms zijn interviews nodig, een andere keer volstaat een vragenlijst. De onderzoeksagenda is niet in beton gegoten, maar beweegt mee met nieuwe ontwikkelingen of vragen die leven bij de opdrachtgevende gemeenten.

Wie meer informatie wil over de onderzoeken kan mailen naar onderzoek@ggdijsselland.nl.