Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

Doorontwikkeling GGD AppStore

Er verschijnen steeds meer gezondheids- en leefstijl apps en -websites en het gebruik ervan neemt toe. Er is heel veel aanbod en het aanbod is onoverzichtelijk. Veel apps beloven een gezonder leven, leefstijl en gedrag. Maar klopt dat ook? Wat is de kwaliteit, is de app effectief en hoe zit het met je privacy? Dit was in 2015 de aanleiding om te starten met de landelijke GGDAppStore die in 2016 gelanceerd werd. Sindsdien is de GGD AppStore doorontwikkeld.

GGD AppStore

De GGD AppStore is de eerste en unieke dienst die gezondheids- en leefstijlapps toetst. De website www.ggdappstore.nl ging in 2016 live met 50 goedgekeurde en onderzochte gezondheids-apps. De GGD AppStore is geïnspireerd en gerubriceerd op de pijlers van ‘Positieve Gezondheid’ en is vooral een onderzoekstool (met daarin het toetsingskader) en database waarin de onderzoekers samenwerken aan het toetsen van apps. Ook werkten de onderzoekers met de projectgroep aan het doorontwikkelen van het onderzoekskader. 

Deskundige wegwijzer

Het is de ambitie een deskundige wegwijzer te zijn waar mensen op kunnen vertrouwen en die hen ondersteunt in het zelf regie nemen over hun gezondheid en zorg. De Appstore biedt daarom een toegankelijk overzicht van relevante e-(public)health toepassingen, waarmee mensen zelf hun eigen gezondheid en leefstijl kunnen verbeteren. De in het overzicht opgenomen toepassingen (apps) zijn allemaal gevalideerd op basis van een gedeponeerd, en door GGD’en ontwikkeld, onderzoekskader. Hierbij wordt gekeken naar gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, privacy, veiligheid en effectiviteit. Er wordt gewerkt op basis van het principe “we raden aan” waardoor alleen ‘de goedgekeurde’ toepassingen worden gepubliceerd. Vanuit de publieke taak kunnen GGD’en met de GGD AppStore inwoners ondersteunen. Hiermee is de GGD ook voor burgers en verwijzers zichtbaar in een verder digitaliserende wereld en de wereld van e-health. 

Samenwerking

De GGD AppStore is een dienst van alle 25 GGD'en en GGD GHOR Nederland. Er is een nauwe samenwerking met diverse partners zoals het Nationaal eHealth Living Lab, Pharos, Alles is Gezondheid, Patiëntenfederatie, Mind – GGZ, Thuisarts.nl, Institute for Positive Health, RIVM Loket Gezond Leven, Deloitte, ZonMW, diverse Hogescholen, Basalt, Kanker.nl, VWS etc. Er is landelijk veel waardering voor de GGD AppStore. 

Hoe verder

De focus voor komende jaren is opschalen, het onderzoekskader doorontwikkelen en valideren en toewerken naar een breed consortium ‘Wegwijzer Gezondheidsapps’. In het najaar van 2019 is de businesscase GGD AppStore vastgesteld voor de komende jaren. Als gevolg daarvan zal het app-onderzoek belegd worden bij een kleinere groep onderzoekers van 3 tot 4 medewerkers aangestuurd door een projectleider/ onderzoekscoördinator.

Bekijk de GGD AppStore op www.ggdappstore.nl