Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

CoronaMonitor van 30 september

Vandaag is de wekelijkse CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland weer verschenen. De monitor is een instrument voor bestuurders in de regio en tegelijk bedoeld om organisaties en inwoners van de regio te informeren over de laatste stand van zaken rond het coronavirus.

In deze monitor komen de actuele ontwikkelingen rond zes onderwerpen aan bod:

  • coronavirus
  • testen
  • bron- en contactonderzoek
  • zorgcontinuïteit
  • naleving en handhaving.

Opvallend is dat veel besmettingen plaatsvinden in de privésfeer maar nu ook onder zorgmedewerkers.
Verder valt op dat inmiddels ook meer ouderen besmet raken.

Met deze CoronaMonitor bied GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland bestuurders inzicht en signalen om de verspreiding van het coronavirus en de naleving van de maatregelen op de voet te kunnen volgen en te stimuleren. Naast de CoronaMonitor van 30 september, staan ook de eerdere monitoren op een webpagina op onze website.
Kijk voor meer cijfers en informatie over het coronavirus - ook op gemeenteniveau - op de IJssellandscan.

De CoronaMonitor verschijnt elke woensdag