Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Nieuws

Aan de slag met preventie in jullie gemeente

Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies en hoe bevorder je een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten? Zes lokale consortia/samenwerkingsverbanden zijn sinds oktober 2018 met subsidie van ZonMw voor 4 jaar aan de slag met preventie in hun regio. Preventie vraagt om een integrale aanpak met naast zorg ook aandacht voor welzijn, ruimtelijke ordening, inkomen, onderwijs, participatie, milieubeleid en wijkvoorzieningen. Gemeenten, GGD’en, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Werkplaatsen Sociaal Domein in elke regio werken hierin samen.

Samen in Beweging met kwetsbare inwoners

Eén van deze zes consortia is ‘Samen in Beweging met kwetsbare inwoners’: een integrale aanpak om kwetsbare inwoners te stimuleren om mee te doen en in beweging te komen. In dit project werken de volgende partijen samen: gemeenten Oost Gelre, Winterswijk, Hardenberg, Kampen, Steenwijkerland en Zwartewaterland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD IJsselland, Werkplaats Sociaal Domein van hogeschool Viaa en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AGORA.

Via deze link blijven jullie de hoogte van de voortgang van de 6 landelijke projecten.

Welzijn op Recept als verbinding tussen zorg en sociaal domein

Vanuit het consortium ‘Samen in Beweging met kwetsbare inwoners’ is GGD IJsselland betrokken bij het onderzoek naar het gebruik van Welzijn op Recept als erkende interventie in de gemeente.

Welzijn op Recept is een eenvoudig concept met krachtige gevolgen. Het is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach. Het is in hoge mate ook een vorm van integrale zorg. Integrale zorg is een andere manier van organiseren waarbij de patiënt/inwoner en zijn hele leven centraal staat. Voor Welzijn op Recept betekent dit dat zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken om samen de juiste zorg te kunnen leveren (bron: www.welzijnoprecept.nl)

Informatieve webinar van 12 oktober jl.

Het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept heeft samen met Proscoop op 12 oktober jl. een informatieve webinar georganiseerd voor professionals vanuit zorg en welzijn en voor beleidsmedewerkers. Lees het korte verslag van de webinar of bekijk de webinar terug.

Meer weten? 

Is jullie gemeente ook geïnteresseerd in Welzijn op Recept? Neem dan contact op met Marieke Jansen - van Vilsteren van GGD IJsselland: marieke.jansen@ggdijsselland.nl.