Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Meldpunt Maatschappelijke Zorg  Iemand met verward gedrag

Zorgen om iemand met verward gedrag?

Maak je je zorgen om iemand in je omgeving die verward is? Neem dan contact op met het Meldpunt Maatschappelijke Zorg (team VIA). Dit kan telefonisch en via een digitale melding. We zijn bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het delen van zorgen, meedenken en adviseren bij complexe situaties rondom verwarde personen. 

Team VIA is 24 uur per dag bereikbaar in het kader van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Personen met verward gedrag: om wie gaat het?

Het gaat er vooral om dat iemand zich verward gedraagt. Dit hoeft niet de hele tijd zo te zijn. Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die dementerend zijn of die een psychische aandoening hebben. Vaak hebben mensen ook andere problemen, zoals verlies van werk, schulden of weinig contacten. Iemand kan ook verward raken na grote emotionele gebeurtenissen. Het kan om een familielid, buurman of collega/cliënt gaan, maar ook om iemand die je toevallig tegenkomt en waar je bezorgd om bent.

Waarom melden?

Professionals, familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Het is belangrijk om zo’n signaal te melden, voordat de situatie ernstig wordt. Iemand kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Wanneer meld je?

Bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg (team VIA) doe je een melding als je wel zorgen hebt, maar de situatie geen spoed vraagt.
Spoed in de zin van directe behoefte aan politie, ambulance of brandweer: bel dan 112.
Geen spoed, wel politie: bel 0900 - 8844.

Wat gebeurt er als ik een melding doe?

Team VIA beoordeelt de melding en kijkt of het nodig is om een traject te starten. Dit kan door Team VIA zelf worden gedaan, maar ook door een andere partij als dat passender is. Wij volgen een melding totdat zeker is dat de goede actie is ondernomen.

Wat is team VIA?

De werkzaamheden van team Vangnet, Informatie en Advies (VIA) noemen we ook wel Bemoeizorg. Het is een specialistisch team dat is ondergebracht bij GGD IJsselland. maar bestaat uit medewerkers van: de GGD, Dimence, De Kern Maatschappelijke dienstverlening, Tactus en MEE IJsseloevers. 
De trajectbegeleiders bepalen niet hoe een ander zijn leven moet inrichten, maar denken mee en grijpen in bij situaties die je voor niemand wilt. Het hebben van een menswaardig bestaan staat hierin voorop.

In welke gemeenten werkt team VIA?

Team VIA werkt voor de gemeenten Ommen, Hardenberg, Dalfsen, Steenwijkerland, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Zwolle en Hattem.