Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Gemeenten  Nieuws en nieuwsbrief

Nieuws voor gemeenten

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 13 december 2018 het Productenboek GGD IJsselland 2018/2019 vastgesteld.

Lees meer

In oktober is het project Samen in Beweging van start gegaan: een integrale aanpak om kwetsbare inwoners te stimuleren om mee te doen en in beweging...

Lees meer

Upgrade website GGD IJsselland

De website van GGD IJsselland is geüpgraded. De site is verbeterd en de beveiliging is weer up to date. De gemeentepagina's zien er na de upgrade wat...

Lees meer

Twintig Zwolse partijen gaan de samenwerking aan voor een goede integratie van statushouders. Samen gaan ze zich inzetten om elke nieuwe Zwollenaar...

Lees meer

Hier vindt u de vergaderset voor de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD IJsselland d.d. 13 december 2018.

Lees meer

GGD IJsselland heeft in 2017 op verzoek van het bestuur een inventarisatie gedaan van het preventief gezondheidsbeleid voor ouderen: wat wordt er al...

Lees meer

Zelfmoord? Praat erover!

Hét project om het taboe rond (het praten over) suïcide te doorbreken. Om suïcidale gedachten en uitingen beter te leren signaleren en mensen sneller...

Lees meer

Sinds 1 september is Team VIA ook buiten kantoortijden bereikbaar voor iedereen. Team VIA is een inmiddels 20 jaar jong vangnetteam dat bestaat uit...

Lees meer

De aandacht voor personen met verward gedrag neemt de laatste jaren toe, zo ook in de regiogemeenten van GGD IJsselland. Het is voor iedereen...

Lees meer