Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Gemeenten  Nieuws en nieuwsbrief

Nieuws voor gemeenten

Krijgt u van inwoners vragen over het milieu? Over de gevolgen voor hun gezondheid? Dan kunt u terecht bij het team Milieu en Gezondheid. Wij helpen u...

Lees meer

Wet Publieke Gezondheid

De Wet publieke gezondheid (WPG) is sinds 2008 van kracht. De WPG geeft het Rijk, i.c. de Minister van VWS, specifieke taken binnen de publieke...

Lees meer

Wat heeft GGD IJsselland in 2014 voor activiteiten uitgevoerd op het gebied van preventie seksuele en relationele vorming in uw gemeente?

Lees meer

Krijgt u van inwoners vragen over het milieu? Over de gevolgen voor hun gezondheid? Dan kunt u terecht bij het team Milieu en Gezondheid. Wij helpen u...

Lees meer

Vanaf 1 januari 2015 heeft het ministerie van VWS een financieringsplafond ingesteld. De Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg van de GGD mag niet meer...

Lees meer

Door de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten als gevolg van de decentralisaties verandert niet de kern van de jeugdgezondheidszorg van de GGD...

Lees meer

De Transmissie is een nieuwsbrief van het team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland. De nieuwsbrief bedoeld voor medisch professionals én...

Lees meer

De Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand en gedurende een bemoeizorgtraject. De...

Lees meer

GGD IJsselland kiest ervoor om daar waar mogelijk en zinvol, haar taken uit te voeren in verbinding met het wijkgericht werken in het brede sociale...

Lees meer

Hoe staat het met de levensverwachting, ziekten, kwaliteit van leven, participatie, preventie, zorg en determinanten in Nederland? Wat zijn de trends?...

Lees meer