Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Gemeenten  Nieuws en nieuwsbrief

Nieuws voor gemeenten

De Transmissie is een nieuwsbrief van het team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland. De nieuwsbrief bedoeld voor medisch professionals én...

Lees meer

De Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand en gedurende een bemoeizorgtraject. De...

Lees meer

GGD IJsselland kiest ervoor om daar waar mogelijk en zinvol, haar taken uit te voeren in verbinding met het wijkgericht werken in het brede sociale...

Lees meer

Hoe staat het met de levensverwachting, ziekten, kwaliteit van leven, participatie, preventie, zorg en determinanten in Nederland? Wat zijn de trends?...

Lees meer

Hoe Gezond en Fris is het eigenlijk op school? Wat gaat goed, en belangrijker: wat kan er beter?

Lees meer

In de Thermometer Seksuele Gezondheid worden de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid in Gelderland en Overijssel gepresenteerd. Deze cijfers...

Lees meer

Rabiës, een risico?

Wat is het risico op Rabiës bij professionals die werken met vleermuizen?

Lees meer